Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2016

Νέο χτύπημα με προπληρωμή εισφορών

Τη στιγμή που το 80% των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχασε τη ρύθμιση των 100 δόσεων, το μεταβατικό σύστημα αναγκάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες να καταβάλουν υψηλότερες εισφορές σε σχέση με το σύνολο που πρέπει να πληρώσουν ετησίως.

Νέα «ποινή» καλούνται να εκτίσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες και οι αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες, οι οποίοι για πρώτη φορά στα χρονικά θα υποχρεωθούν να προπληρώσουν τα ασφάλιστρά τους από την 1/1/2017, οπότε και αλλάζει το σύστημα παρακράτησης των εισφορών.

Τη στιγμή που το 80% των ασφαλισμένων στον ΟΑΕΕ (538.087 οφειλέτες σε σύνολο 701.148 ασφαλισμένων) έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχασε τη ρύθμιση των 100 δόσεων, το μεταβατικό σύστημα που προωθεί το υπουργείο Εργασίας αναγκάζει τους ελεύθερους επαγγελματίες να καταβάλουν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές σε σχέση με το σύνολο που πρέπει να πληρώσουν ετησίως, οι οποίες δεν θα επιστραφούν, αλλά θα συμψηφιστούν έναντι μελλοντικών υποχρεώσεων.

Ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση το εισόδημα των προηγούμενων ετών, με αναγωγή σε 12μηνη βάση. Η οριστική εκκαθάριση των διαφορών που θα προκύπτουν θα κλειδώνει στο τέλος κάθε επόμενου χρόνου. Συγκεκριμένα, για τους πρώτους έξι μήνες του 2017 οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το καθαρό φορολογητέο εισόδημα του 2015 και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό του 2016.

Αυτό θα συνεχίσει να γίνεται και το 2017, μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του εισοδήματος του 2016. Αν, όμως, προκύψουν διαφορές, τα ποσά δεν θα επιστρέφονται αλλά θα συμψηφίζονται. Ο ίδιος μεταβατικός μηχανισμός θα εφαρμοστεί και για τα επόμενα έτη (π.χ., στην αρχή του 2018 με βάση το εισόδημα του 2016 και ακολούθως το εισόδημα του 2017), έως ότου διαμορφωθεί μηχανισμός ακριβόχρονης δήλωσης και ελέγχου του εισοδήματος ανά μήνα ή ανά δίμηνο.

«Στις περιπτώσεις που δηλώνονται χαμηλότερα εισοδήματα το 2016 σε σχέση με το 2015, οι έναντι καταβολές μπορεί να είναι υψηλότερες από τη συνολική ετήσια υποχρέωση του ασφαλισμένου. Δηλαδή ο ασφαλισμένος θα προπληρώνει και θα περιμένει οι εισφορές να συμψηφιστούν με μεταγενέστερες υποχρεώσεις του», σχολιάζει ο εργατολόγος Δημήτρης Μπούρλος.Για παράδειγμα, ελεύθερος επαγγελματίας δήλωσε το 2015 καθαρό φορολογητέο εισόδημα18.000 ευρώ.