Τα υψηλα επίπεδα άνθρακα στην ατμόσφαιρα θα προκαλούσαν υψηλή πτώση της θερμοκρασίας και η γη θα σταματούσε να παράγει.