Τετάρτη, 4 Φεβρουαρίου 2015

Νέος χυδαίος εκβιασμός Δ` ΡΑΪΧ. Μέρκελ - Σόϊμπλε: Σταματά προσωρινά η ΕΚΤ να αποδέχεται τα ελληνικά ομόλογα

Την άρση των όρων που εφάρμοζε για την αποδοχή ως εγγυήσεων των ελληνικών τίτλων, οι οποίοι
της επέτρεπαν να δέχεται ως collateral τους ελληνικούς τίτλους, παρά το γεγονός ότι δεν διέθεταν επενδυτική αξιολόγηση, αποφάσισε η ΕΚΤ. Ειδικότερα, αίρει την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων που λειτουργούν ως ασφάλεια στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, καθώς, επί του παρόντος δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί ως επιτυχής η ολοκλήρωση της επανεξέτασης του προγράμματος...

Όπως αναφέρει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η αναστολή δεν έχει καμία επίπτωση στα ελληνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.  Στο μεταξύ, οι ανάγκες ρευστότητας των αντισυμβαλλομένων του Ευρωσυστήματος που επηρεάζονται μπορεί να ικανοποιηθεί από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω της επείγουσας παροχής ρευστότητας (ELA), σύμφωνα με τους κανόνες του Ευρωσυστήματος, αναφέρει η ΕΚΤ.
Παράλληλα, οι ελληνικοί τίτλοι θα πάψουν να είναι αποδεκτοί ως εγγύηση από τη λήξη της τρέχουσας πράξης κύριας αναχρηματοδότησης, ήτοι στις 11 Φεβρουαρίου 2015.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ στα αγγλικά
4 February 2015 - Eligibility of Greek bonds used as collateral in Eurosystem monetary policy operations
ECB’s Governing Council lifts current waiver of minimum credit rating requirements for marketable instruments issued or guaranteed by the Hellenic Republic
Suspension is in line with existing Eurosystem rules, since it is currently not possible to assume a successful conclusion of the programme review
Suspension has no impact on counterparty status of Greek financial institutions
Liquidity needs of affected Eurosystem counterparties can be satisfied by the relevant national central bank, in line with Eurosystem rules
The Governing Council of the European Central Bank (ECB) today decided to lift the waiver affecting marketable debt instruments issued or fully guaranteed by the Hellenic Republic. The waiver allowed these instruments to be used in Eurosystem monetary policy operations despite the fact that they did not fulfil minimum credit rating requirements. The Governing Council decision is based on the fact that it is currently not possible to assume a successful conclusion of the programme review and is in line with existing Eurosystem rules.
This decision does not bear consequences for the counterparty status of Greek financial institutions in monetary policy operations. Liquidity needs of Eurosystem counterparties, for counterparties that do not have sufficient alternative collateral, can be satisfied by the relevant national central bank, by means of emergency liquidity assistance (ELA) within the existing Eurosystem rules.
The instruments in question will cease to be eligible as collateral as of the maturity of the current main refinancing operation (11 February 2015).
Η ανακοίνωση της ΕΚΤ στα ελληνικά
Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε σήμερα να άρει την εξαίρεση για τα αξιόγραφα που εκδίδονται ή έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου.
Η εξαίρεση επέτρεπε στα χρεόγραφα αυτά να χρησιμοποιούνται στις πράξεις νομισματικής πολιτικής του ευρωσυστήματος παρά το γεγονός ότι δεν πληρούσαν τις ελάχιστες απαιτήσεις πιστοληπτικής αξιολόγησης.
Η απόφαση του Δ.Σ. βασίζεται στο γεγονός ότι δεν είναι αυτήν την στιγμή δυνατό να προβλεφθεί μια επιτυχημένη ολοκλήρωση της αξιολόγησης του προγράμματος και ευθυγραμμίζεται με τους υφιστάμενους κανόνες του ευρωσυστήματος.
Η απόφαση δεν έχει επιπτώσεις για την συμμετοχή των ελληνικών τραπεζών στις πράξεις νομισματικής πολιτικής. Οι ανάγκες ρευστότητας για τις τράπεζες, για τις τράπεζες που δεν έχουν επαρκή collateral, μπορούν να ικανοποιηθούν από την αντίστοιχη εθνική κεντρική τράπεζα, μέσω του ELA εντός των προβλεπόμενων κανονισμών του ευρωσυστήματος.
Τα εν λόγω αξιόγραφα θα πάψουν να γίνεται αποδεκτά ως collateral με την λήξη της τρέχουσας πράξης αναχρηματοδότησης (11 Φεβρουαρίου 2015).